2022

Гребен поход по река Росица и язовир “Ал.Стамболийски” – юни 2022 г.

Поход в Стара планина – хижа “Узана” връх Исполин – юни 2022 г.

Поход в Стара планина – хижа “Добрила” – юни 2022 г.

Поход в Стара планина – връх Марагидик, хижа “Тъжа”, Кадемлийското пръскало – май 2022 г.

Поход в Стара планина – хижа “Партизанска песен”, хижа “Мазалат” – април 2022 г.

Поход в предбалкана на Стара планина – Черни връх – април 2022 г.

Почистване и маркиране на екопътека “Витата стена” – март 2022 г.

Зимен поход до хижа “Амбарица” – март 2022 г.

Зимен поход от “Соколски манастир”, вр. Шипка до хижа “Узана” – март 2022 г.

Зимен поход до хижа “Бенковски” – февруари 2022 г.

Зимен поход до хижа “Мазалат” – януари 2022 г.