2021

Туристически прояви на дружеството през 2021 г.

Поход до хижа “Плевен” – януари 2021

Поход до хижа “Бенковски” – януари 2021

Поход до хижа “Васильов” – февруари 2021

Връх Шипка – 3 март 2021

Зимен поход до хижа “Мазалат” – март 2021