2021

Туристически прояви на дружеството през 2021 г.

Поход до хижа “Плевен” – януари 2021

Поход до хижа “Бенковски” – януари 2021

Поход до хижа “Васильов” – февруари 2021

Връх Шипка – 3 март 2021

Зимен поход до хижа “Мазалат” – март 2021

Поход до хижа “Вежен” – април 2021

Поход до хижи “Хубавец”, “Балкански рози”, “Рай” и Райското пръскало – май 2021

Една разходка в долината на розите – юни 2021

Воден поход по река Росица и язовир “Александър Стамболийски” – юни 2021

Поход във Витоша – хижа “Алеко”, връх ‘Черни връх”, хижа “Момина скала”, “Боянски” водопад и Боянската църква – юли 2021

Воден поход по река Росица и язовир “Александър Стамболийски” – юли 2021

Екскурзионно летуване в Рила – август 2021

Поход в Стара Планина – хижа “Плевен”, връх Ботев, връх Мара Гидик – август 2021

Воден поход по река Росица и язовир “Александър Стамболийски” – септември 2021

Поход в Стара Планина – хижа “Бенковски” – септември 2021

Поход в Стара Планина – хижа “Амбарица”, връх Левски – октомври 2021

Поход в Стара Планина – хижа “Момина поляна”, връх Картал – ноември 2021

Поход в Стара Планина – хижа “Чумерна” – декември 2021

Поход в Стара Планина – хижа “Узана”, връх Исполин – декември 2021