2021

Туристически прояви на дружеството през 2021 г.

Поход до хижа “Плевен” – януари 2021

Поход до хижа “Бенковски” – януари 2021

Поход до хижа “Васильов” – февруари 2021

Връх Шипка – 3 март 2021

Зимен поход до хижа “Мазалат” – март 2021

Поход до хижа “Вежен” – април 2021

Поход до хижи “Хубавец”, “Балкански рози”, “Рай” и Райското пръскало – май 2021

Една разходка в долината на розите – юни 2021