Туристически походи

Поход до връх Триглав


Нощувка на хижа Узана с възможност за радиален преход до връх Исполин. Изкачване на връх Триглав през хижа Мазалат.
За справки и записвания на тел.: 0882 966 264

Leave a Reply