Туристически прояви на дружеството през 2020 г.

Стара Планина хижа Тъжа Януари 2020

t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22 t23 t24 t25 t26 t27 t28 t29 t30 t31 t32

Стара Планина хижа Мазалат Февруари 2020

m10 m11 m13 m14 m15 m16 m17 m18 m19 m20 m21 m22 m23 m24 m25 m26 m27 m28 m29 m30 m31 m32

Стара Планина хижа Мазалат и местността Пеещите скали – Май 2020

m11 m12 m13 m14 m15 m16 m17 m18 m19 m20 m21

Гребен поход по р.Росица и яз. Александър Стамболийски – юни 2020

r10 r11 r12 r13 r14 r15 r16 r17 r18 r19 r20 r21 r22 r23 r24 r25 r26 r27 r28 r29 r30 r31 r32 r33 r35 r36 r37 r38 r39 r40 r41 r42 r43 r44 r45 r46 r46A r47 r48 r49 r50 r51 r52 r53

Поход до хижа Мазалат – юни 2020

m11 m12 m13 m14 m15 m16 m17 m18 m19 m20 m21 m22 m23 m24 m25 m26 m27 m28 m29 m30 m31 m32

Поход в Родопите – юли 2020

r10 r11 r12 r13 r14 r15 r16 r17 r18 r19 r20 r21 r22 r23 r24 r25 r26 r27 r28 r29 r30 r31 r32 r33 r34 r35 r36 r37 r38 r40 r41 r42 r43 r44 r45 r46 r47 r49 r50 r51 r52 r53 r54 r55 r56 r57 r58 r59 r60 r61

Екскурзионно в Пирин – юли 2020

p10 p11 p12 p13 p14 p17 p19 p20 p21 p22 p23 p24 p25 p25A p26 p26A P26B p26C p26D p27 p28 p29 p30 p30A p30B p30C p30D p30E p30F p30G p30H p30I p30J p31 p32 p33 P33A p33B p34 p35 p37 p38 p36 p39 p40 p41 p42 p43 p44 p45 p46 p47 p48 p49 p50 p51 p52

Поход до връх Триглав – август 2020

T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 T20 T21 T22 T23 T24 T25 T26 T27 T28

Поход до х.Плевен, вр. Ботев, х.Амбарица – септември 2020

а10 а11 а12 а13 а14 а15 а16 а17 а18 а19 а20 а21 а22 а23 а24 а25 а26 а27 а28 а29 а30 а31 а32 а33 а34 а35 а36 а37 а39 а39A а39B а39C а39D а39E а39F а40 а41 а41А а42 а43 а44 а44А а44Б а45 а46 а47 а48

Честване 85-годишнината от построяването на хижа “Мазалат”(1935-2020)

m10 m11 m12 m13 m14 m15 m16 m17 m18 m19 m20 m21 m22 m23

Воден поход по река Росица и язовир Александър Стамболийски – септември 2020

r10 r11 r12 r13 r14 r15 r16 r17 r18 r19 r20 r21 r22 r23 r24 r25 r26 r27 r28 r29 r30 r31 r32 r33 r34 r35 r36 r37 r38 r39 r40 r41 r42 r43 r11A r24A r24C r25B r35A

В памет на дарителите – хижа Мазалат – септември 2020

m10 m11 m12 m13 m14 m15 m16 m17

Поход до хижа “Вежен” и връх Вежен – октомври 2020

V10 V11 V12 V13 V14 v15 V16 V17 V18 V19 V20 V21 V22