Туристически прояви на дружеството през 2020 г.

Стара Планина хижа Тъжа Януари 2020

t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22 t23 t24 t25 t26 t27 t28 t29 t30 t31 t32

Стара Планина хижа Мазалат Февруари 2020

m10 m11 m13 m14 m15 m16 m17 m18 m19 m20 m21 m22 m23 m24 m25 m26 m27 m28 m29 m30 m31 m32

Стара Планина хижа Мазалат и местността Пеещите скали – Май 2020

m11 m12 m13 m14 m15 m16 m17 m18 m19 m20 m21

Гребен поход по р.Росица и яз. Александър Стамболийски – юни 2020

r10 r11 r12 r13 r14 r15 r16 r17 r18 r19 r20 r21 r22 r23 r24 r25 r26 r27 r28 r29 r30 r31 r32 r33 r35 r36 r37 r38 r39 r40 r41 r42 r43 r44 r45 r46 r46A r47 r48 r49 r50 r51 r52 r53

Поход до хижа Мазалат – юни 2020

m11 m12 m13 m14 m15 m16 m17 m18 m19 m20 m21 m22 m23 m24 m25 m26 m27 m28 m29 m30 m31 m32

Поход в Родопите – юли 2020

r10 r11 r12 r13 r14 r15 r16 r17 r18 r19 r20 r21 r22 r23 r24 r25 r27 r28 r29 r31 r32 r33 r34 r35 r36 r37 r38 r39 r40 r41 r42 r43 r44 r45 r46 r47 r48 r49 r50 r51 r52 r53 r54 r55 r56 r57 r58 r59 r60 r61