Туристически прояви на дружеството през 2020 г.

Стара Планина хижа Тъжа Януари 2020

t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22 t23 t24 t25 t26 t27 t28 t29 t30 t31 t32