Туристически прояви на дружеството през 2020 г.

Стара Планина хижа Тъжа Януари 2020

t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22 t23 t24 t25 t26 t27 t28 t29 t30 t31 t32

Стара Планина хижа Мазалат Февруари 2020

m10 m11 m13 m14 m15 m16 m17 m18 m19 m20 m21 m22 m23 m24 m25 m26 m27 m28 m29 m30 m31 m32