Туристически прояви на дружеството през 2019 г.

Стара планина – хижа “Тъжа” Януари 2019

atuza11 atuza12 atuza13 atuza14 atuza15 atuza16 atuza17 atuza18 atuza20 atuza21 atuza22 atuza23 atuza24 atuza25 atuza26 atuza27 atuza28 atuza29 atuza30 atuza31 atuza32 atuza33 atuza34 atuza35 DSC02992.1 DSC03039.1 DSC03041.1 DSC03042.1 DSC03064.1 DSC03067.1 DSC03068.1 DSC03078.1 DSC03108.1 DSC03116.1 DSC03117.1 DSC03120.1 DSC03126.1 DSC03131.1 DSC03164.1 DSC03168.1 DSC03179.1 DSC03180.1 DSC03182.1 DSC03199.1 DSC03228.1 DSC03249.1 DSC03253.1 DSC03297.1 DSC03300.1 DSC03307.1 DSC03332.1 DSC03335.1 tuza100 tuza101 tuza102 tuza103 tuza104 tuza105 tuza106 tuza107 tuza108 tuza109 tuza110 tuza111

Стара планина – хижа “Вежен” Февруари 2019

vz11 vz12 vz13 vz14 vz15 vz16 vz17 vz18 vz19 vz20 vz21 vz22 vz23 vz24 vz25 vz26 vz27 vz28 vz29 vz30 vz31 vz32 vz33 vz34 vz35 vz36 vz37 vz100 vz101 vz102 vz103 vz104 vz105 vz106 vz107 vz108 vz109 vz110

Стара планина – хижа “Мазалат” Февруари 2019

DSC03429.1 DSC03434.1 DSC03437.1 DSC03444.1 DSC03450.1 DSC03451.1 DSC03456.1 DSC03457.1 DSC03458.1 DSC03459.1 DSC03461.1 DSC03462.1 DSC03465.1 DSC03467.1 DSC03468.1 DSC03469.1 DSC03473.1 DSC03475.1 DSC03478.1 DSC03480.1 DSC03481.1 DSC03486.1 DSC03488.1 DSC03494.1 DSC03495.1 DSC03498.1 DSC03500.1 DSC03507.1 DSC03511.1 DSC03512.1 DSC03515.1 DSC03516.1 DSC03519.1 DSC03524.1 DSC03527.1 DSC03534.1 DSC03538.1 DSC03539.1 DSC03546.1 DSC03550.1

Стара планина – хижа “Козя стена” Март 2019

KS11 KS12 KS13 KS14 KS15 KS16 KS17 KS18 KS19 KS20 KS21 KS22 KS23 KS24 KS25 KS26 KS27 KS28 KS100 KS101 KS102 KS103 KS104 KS105 KS106 KS107 KS108 KS109 KS110 KS111 KS112 KS113