Туристически прояви на дружеството през 2019 г.

Стара планина – хижа “Тъжа” Януари 2019

atuza11 atuza12 atuza13 atuza14 atuza15 atuza16 atuza17 atuza18 atuza20 atuza21 atuza22 atuza23 atuza24 atuza25 atuza26 atuza27 atuza28 atuza29 atuza30 atuza31 atuza32 atuza33 atuza34 atuza35 DSC02992.1 DSC03039.1 DSC03041.1 DSC03042.1 DSC03064.1 DSC03067.1 DSC03068.1 DSC03078.1 DSC03108.1 DSC03116.1 DSC03117.1 DSC03120.1 DSC03126.1 DSC03131.1 DSC03164.1 DSC03168.1 DSC03179.1 DSC03180.1 DSC03182.1 DSC03199.1 DSC03228.1 DSC03249.1 DSC03253.1 DSC03297.1 DSC03300.1 DSC03307.1 DSC03332.1 DSC03335.1 tuza100 tuza101 tuza102 tuza103 tuza104 tuza105 tuza106 tuza107 tuza108 tuza109 tuza110 tuza111

Стара планина – хижа “Вежен” Февруари 2019

vz11 vz12 vz13 vz14 vz15 vz16 vz17 vz18 vz19 vz20 vz21 vz22 vz23 vz24 vz25 vz26 vz27 vz28 vz29 vz30 vz31 vz32 vz33 vz34 vz35 vz36 vz37 vz100 vz101 vz102 vz103 vz104 vz105 vz106 vz107 vz108 vz109 vz110

Стара планина – хижа “Мазалат” Февруари 2019

DSC03429.1 DSC03434.1 DSC03437.1 DSC03444.1 DSC03450.1 DSC03451.1 DSC03456.1 DSC03457.1 DSC03458.1 DSC03459.1 DSC03461.1 DSC03462.1 DSC03465.1 DSC03467.1 DSC03468.1 DSC03469.1 DSC03473.1 DSC03475.1 DSC03478.1 DSC03480.1 DSC03481.1 DSC03486.1 DSC03488.1 DSC03494.1 DSC03495.1 DSC03498.1 DSC03500.1 DSC03507.1 DSC03511.1 DSC03512.1 DSC03515.1 DSC03516.1 DSC03519.1 DSC03524.1 DSC03527.1 DSC03534.1 DSC03538.1 DSC03539.1 DSC03546.1 DSC03550.1

Стара планина – хижа “Козя стена” Март 2019

KS11 KS12 KS13 KS14 KS15 KS16 KS17 KS18 KS19 KS20 KS21 KS22 KS23 KS24 KS25 KS26 KS27 KS28 KS100 KS101 KS102 KS103 KS104 KS105 KS106 KS107 KS108 KS109 KS110 KS111 KS112 KS113

Стара планина – хижа “Амбарица” Април 2019

SONY DSC SONY DSC SONY DSC amb14 SONY DSC SONY DSC amb17 amb18 amb19 amb20 SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC amb26 amb27 SONY DSC amb29 amb30 amb31 SONY DSC SONY DSC amb34 SONY DSC amb36 SONY DSC amb38 amb39 amb40 amb41 amb42 amb43 SONY DSC amb75 amb78 amb84 amb85 amb86 amb101 amb102 amb103 amb104 amb105 amb106 amb107

Стара планина – хижа “Бенковски” Май 2019

b11 b12 b13 b14 b15 b17 b18 b19 b20 b21 b22 b23 b24 b25 b70 b71 b72 b73 b74 b79 b80 b81 b82 b83 b84 b85 b86 b87 b88 b89

Стара планина – хижа “Плевен” и вр. Ботев Юни 2019

P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P50 P51 P53 P54 P55 P56 P57 P58 P59 P60 P61 P63

Гребен поход по язовирите на река “Арда” – Юни 2019

k11 k12 k13 k14 k15 k16 k17 k18 k19 k20 k21 k22 k23 k24 k25 k27 k28 k29 k30 k31 k32 k33 k34 k35 k36 k37 k38 k39 K40 K41 K42 K43 K44 K45 K46 K47 K48 K49 K50

Поход от “Беклемето” до х. “Добрила” и х. “Амбарица” – Юни 2019

b10 b11 b12 b13 b14 b15 b16 b17 b18 b19 b20 b21 b22 b23 b24 b25 b26 b27 b28 b29 b30 b31 b32 b33 b34 b35 b36 b40 b41 b42 b43 b44 b45 b46 b47 b48 b49 b50 b51 b52 b53 b54 b55 b56 b57 b58 b59 b60 b61 b62 b63 b64 b65 b66 b67 b68 b69 b100 b101 b102 b103 b104 b105 b106 b107 b108 b109 b110 b111 b112 b113 b114 b115 b116 b117

Маркиране на екопътека “Витата стена” – Юни 2019

v26 v27 v28 v29 v30 v31 v32 vs10 vs12 vs13 vs14 vs15 vs16 vs17 vs18 vs19 vs20 vs21 vs22 vs23 vs24

             През 2016 година туристическо дружество “Росица Мазалат” и техните колеги от туристическо дружество “Узана” Габрово, трасирана и маркираха продължение на екопътека “Витата стена”. Новият участък започва от западната част на платото по посока Габрово. Трасето преминава на безопасно разстояние от вертикалните скали. Извършена беше голяма по обем работа, поради факта, че на места трябваше да се премине през гъсти храсти от глог, шипки и гъбрица. Поради високата растителност, предимно от габър, има вероятност туристът да се заблуди. Поради тази причина всяка година пътеката се прочиства от дребни храсти и маркировката се опреснява. Тази година 10 ентусиазирани туристи въоръжени с триони, лозарски ножици, брадвички, бои и четки се потрудиха голяма част от пътеката да бъде разпознаваема. Не успяхме да стигнем до крайната точка – подхода към пещерите, защото умората си каза думата. Остават около 2 км,. по които ще се работи през втората половина месец септември. Желателно е преминаването на участъка от пътеката, по платото да се съпровожда от водач и да се съблюдава маркировката – бяла, червена, бяла.

Гребен поход по р.”Росица” и язовир “Александър Стамболийски” – Юли 2019

r10 r11 r12 r13 r14 r15 r16 r17 r18 r19 r20 r21 r22 r23 r24 r25 r26 r27 r28 r29 r30 r32 r33 r34 r35 r36 r37