Туристически прояви на дружеството през 2018 г.

Стара планина – хижа “Мазалат” Януари 2018

m11 m12 m13 m14 m15 m16 m17 m18 m19 m20 m21 m22 m23 m24 m25 m26 m27

Стара планина – хижа “Тъжа” Февруари 2018

t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22 t23 t24 t25 t26 t27 t28 t29 t30 t31 t32 t33 t34 t35 t36 t37 t38 t39 t40 t41 t42 t43 t44 t45 t46 t47 t48

Стара планина – хижа “Амбарица” Април 2018

amb11 amb12 amb13 amb14 amb15 amb16 amb17 amb18 amb19 amb20 amb21 amb22 amb23 amb24 amb25 amb26 amb27 amb28 amb29 amb30 amb31 amb32 amb33 amb34 amb35 amb36 amb37 amb38 amb39 amb40 amb41 amb42 amb43 amb44 amb45 amb46 amb47 amb48 amb49 amb50 amb51 amb52 amb53 amb54 amb55 amb56 amb57 amb58 amb59 amb60 amb61 amb62 amb63 amb64 amb65 amb66 amb67 amb68 amb69 amb70 amb71 amb72

Поход до хижа Плевен с 6 “Б” клас на СУ “Васил Левски” – Април 2018

vl11 vl12 vl13 vl14 vl15 vl16 vl17 vl18 vl19 vl20 vl21 vl22 vl23 vl24 vl25 vl26 vl27 vl28 vl29 vl30 vl31 vl32 vl33 vl34 vl35 vl36 vl37 vl38 vl39 vl40 vl41 vl42 vl43 vl44 vl45 vl46 vl47 vl48 vl49 vl50 vl51 vl52 vl53 vl54 vl55 vl56 vl57 vl58 vl59 vl60 vl61 vl62 vl63 vl64 vl65

Воден поход по река Росица и яз. Ал. Стамболийски – Април 2018

r11 r12 r13 r14 r15 r16 r17 r18 r19 r20 r21 r22 r23 r24 r25 r26

Стара планина – хижа “Мазалат” Юни 2018

DSC00011.1 DSC00012.1 DSC00015.1 DSC00019.1 DSC00032.1 DSC00037.1 DSC00043.1 DSC00047.1 DSC00054.1 DSC00055.1 DSC00060.1 DSC00061.1 DSC00065.1 DSC00071.1 DSC00074.1 DSC00075.1 DSC00077.1 DSC00080.1 DSC00084.1 DSC00091.1 DSC00092.1 DSC00093.1 DSC00100.1 DSC00102.1 DSC00106.1 DSC00108.1 DSC00138.1 DSC00141.1 DSC00146.1 DSC00150.1 DSC00151.1 DSC00189.1 DSC00193.1 DSC00202.1 DSC00207.1 DSC00216.1 DSC09991.1

Воден поход по река Росица и яз. Ал. Стамболийски – Юни 2018

ros11 ros12 ros13 ros14 ros15 ros16 ros17 ros18 ros19 ros20 ros21 ros22 ros23 ros24 ros25 ros26 ros27 ros28 ros29 ros30 ros31 ros32 ros33 ros34 ros35 ros36 ros37 ros38 ros39 ros40 ros41 ros42 ros43 ros44 ros53 ros45 ros46 ros47 ros48 ros49 ros50 ros51 ros53 ros54

Стара Планина – Тетевенски Балкан – хижа “Момина Поляна”, вр. “Картал” – Юни 2018

mp10 mp11 mp12 mp13 mp14 mp15 mp16 mp17 mp18 mp19 mp20 mp21 mp22 mp23 mp24 mp25 mp26 mp27 mp28 mp29 mp30 mp31 mp32 mp33 mp34 mp35 mp36 mp37 mp38 mp42 mp43 mp44 mp45 mp46 mp47 mp48 mp49 mp50 mp51 mp52 mp53 mp54 mp55 mp56 mp57 mp58 mp59 mp60 mp61 mp62 mp63 mp64 mp65 mp66

Воден поход по р. Росица и яз. Ал. Стамболийски – Август 2018

rs10 rs12 rs13 rs14 rs15 rs16 rs17 rs18 rs19 rs20 rs21 rs22 rs23 rs24 rs25 rs26 rs27 rs28 rs29 rs30 rs31

Екскурзионно пътуване в “Рила” – Август 2018

rs10 rs11 rs12 rs13 rs14 rs15 rs16 rs17 rs18 rs19 rs20 rs21 rs22 rs23 rs24 rs25 rs26 rs27 rs28 rs29 rs30 rs31 rs32 rs33 rs34 rs35 rs36 rs37 rs38 rs39 rs40 rs41 rs42 rs43 rs44 rs45 rs46 rs47 rs48 rs49 rs50 rs51 rs52 rs53 rs54 rs55 rs56 rs57 rs58 rs59 rs60 rs61 rs62 rs63 rs64 rs65 rs66 rs67 rs68 rs69 rs70 rs71 rs72 rs73 rs74 rs75 rs76 rs77 rs78 rs79 rs80 rs100 rs101 rs102 rs103 rs104 rs105 rs106 rs107 rs108 rs109 rs110 rs111 rs112 rs113 rs114 rs115 rs116 rs117 rs200 rs201 rs202 rs203 rs204 rs206 rs207 rs208 rs209 rs210 rs211 rs212 rs213 rs214 rs215 rs216 rs217 rs218 rs219 rs220 rs221 rs222 rs223 rs224 rs225 rs226 rs227 rs228 rs229 rs230 rs232 rs233 rs234 rs235 rs236 rs237 rs238 rs239 rs240 rs241 rs242 rs243 rs244 rs245 rs246 rs247 rs248 rs249 rs250 rs251 rs252 rs253 rs254 rs255 rs256 rs299

Стара Планина – хижа “Вежен”, вр. “Вежен” – Септември 2018

v11 v12 v13 v14 v15 v16 v17 v18 v19 v20 v21 v22 v23 v24 v25 v26 v27 v28 v29 v30

Стара Планина – хижа “Мазалат” – Октомври 2018

mz11 mz12 mz13 mz14 mz15 mz16 mz17 mz18 mz19 mz20 mz21 mz22 mz23 mz24 mz25 mz26 mz27 mz28 mz29 mz30 mz31 mz32 mz34

Стара Планина – хижа “Узана”,вр.”Исполин” – Ноември 2018

DSC03759 DSC03761 DSC03762 DSC03763 DSC03765 DSC03767 DSC03768 DSC03771 DSC03772 DSC03773 DSC03774 DSC03776 DSC03777 DSC03778 DSC03779 DSC03783 DSC03786 DSC03787 DSC03789 DSC03791 DSC03793 DSC03794 DSC03795 DSC03799 DSC03801 DSC03804 DSC03807 DSC03808 DSC03809 DSC03812 DSC03818 DSC03819 DSC03821 DSC03822 DSC03823 DSC03827 DSC03830 DSC03838 IMG_1753 IMG_1759 IMG_1761 IMG_1762 IMG_1765 IMG_1767 IMG_1779 uz100 uz101 uz102 uz103 uz105 uz106 uz107 uz108 uz110 uz111

Стара Планина – хижа “Амбарица” – Декември 2018

amb10 amb11 amb12 amb13 amb14 amb15 amb16 amb17 amb18 amb19 amb20 amb21 amb22 amb23 amb24 amb25 amb26 amb27 amb28 amb29 amb30 amb31 amb32 amb33 amb34 amb35 amb36 amb37 amb38 amb39 amb40 amb41 amb42 amb43 amb44 amb45 amb46 amb47 amb48 amb49 amb50 amb51 amb52 amb53 amb54 amb55 amb56 amb57 amb58 amb59