Туристически прояви на дружеството през 2017 г.

Стара Планина – хижа “Тъжа” – Февруари 2017

T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 T20 T21 T22 T23 T24 T25 T26 T27 T28 T29 T30 T31 T32 T33 T34 T35 T36 T37 T38 T39 T40

Воден поход по р.Янтра и р. Дунав – 28 април – 1 май 2017

Yantra11 Yantra12 Yantra13 Yantra14 Yantra15 Yantra16 Yantra17 Yantra18 Yantra19 Yantra20 Yantra21 Yantra22 Yantra23 Yantra24 Yantra25 Yantra26 Yantra27 Yantra28 Yantra29 Yantra30 Yantra31 Yantra32 Yantra33 Yantra34 Yantra35 Yantra36 Yantra37 Yantra38 Yantra39 Yantra40 Yantra41 Yantra42 Yantra43 Yantra44 Yantra45 Yantra46 Yantra47 Yantra48 Yantra49 Yantra50

Стара Планина – хижа “Амбарица” – Май 2017

Amb11 Amb12 Amb13 Amb14 Amb15 Amb16 Amb17 Amb18 Amb19 Amb20 Amb21 Amb22 Amb23 Amb24 Amb25 Amb26 Amb27 Amb28 Amb29 Amb30 Amb31 Amb32 Amb33 Amb34 Amb35 Amb36 Amb37 Amb38 Amb39 Amb40 Amb41 Amb42 Amb43 Amb44 Amb45 Amb46 Amb47

Воден поход по река “Росица” и язовир “Александър Стамболийски” – Юни 2017

gr11 gr12 gr13 gr14 gr15 gr16 gr17 gr18 gr19 gr20 gr21 gr22 gr23 gr24 gr25 gr26 gr27 gr28 gr29 gr30 gr31 gr32 gr33 gr34 gr35 gr36 gr37 gr38 gr39 gr40 gr41 gr42 gr43 gr44 gr45 gr46 gr47 gr48 gr49 gr50 gr51 gr52

Стара планина – “Беклемето”, “Козята стена”, хижа “Козята стена”, хижа “Ехо” – Юли 2017

echo11 echo12 echo13 echo14 echo15 echo16 echo17 echo18 echo19 echo20 echo21 echo22 echo23 echo24 echo25 echo26 echo27 echo28 echo29 echo30 echo31 echo32 echo33 echo34 echo35 echo36 echo37 echo38 echo39 echo40 echo41 echo42 echo43 echo44 echo45 echo46 echo47 echo48 echo49 echo50 echo51 echo52 echo53 echo54 echo55 echo56 echo57 echo58 echo59 echo60 echo61 echo62 echo63 echo64 echo65 echo66 echo67 echo68 echo69 echo70 echo71 echo72 echo73 echo74 echo75 echo76 echo77 echo78 echo79 echo80 echo81 echo82 echo83

Стара планина – хижа “Плевен”, връх “Ботев” – Юли 2017

bot11 bot12 bot13 bot14 bot15 bot16 bot17 bot18 bot19 bot20 bot21 bot22 bot23 bot24 bot25 bot26 bot27 bot28 bot29 bot30 bot31 bot32 bot33 bot34 bot35 bot36 bot37 bot38 bot39 bot40 bot41 bot42 bot43 bot44 bot45 bot46 bot47 bot48 bot49 bot50 bot51 bot52 bot53 bot54 bot55 bot56 IMG_1349

Стара планина – хижа “Мазалат”, поставяне паметна плоча на лобното място на Симеон Пенев – Август 2017

DSC03281 DSC03282 DSC03283 DSC03284 DSC03285 DSC03287 DSC03289 DSC03290 DSC03295 DSC03296 DSC03298 DSC03299 DSC03301 DSC03304 DSC03305 DSC03307 DSC03309 DSC03310 DSC03311 DSC03313 DSC03317 Хижа "Мазалат" DSC03321 DSC03324 DSC03327 DSC03328 DSC03329 DSC03331 DSC03333 DSC03341 DSC03342 DSC03343 "Пеещите скали" Велосипедисти по маршрута "Ком-Емине" Велосипедисти по маршрута "Ком-Емине" Велосипедисти по маршрута "Ком-Емине" "Пеещите скали" "Пеещите скали" "Пеещите скали" "Пеещите скали" "Пеещите скали" "Пеещите скали" "Пеещите скали" "Пеещите скали" Централен Балкан DSC03373 DSC03374 DSC03376 В помощ на хижарите В помощ на хижарите mz1 mz2

Воден поход по река “Росица” и язовир “Александър Стамболийски” – Август 2017

DSC03381 DSC03382 DSC03383 DSC03384 DSC03385 DSC03386 DSC03387 DSC03388 DSC03389 DSC03390 DSC03391 DSC03393 DSC03394 DSC03395 DSC03396 DSC03397 DSC03398 DSC03399 DSC03400 DSC03401 DSC03402 DSC03403 DSC03404 DSC03405 DSC03407 DSC03408 DSC03409 DSC03410 DSC03411 DSC03412 DSC03413 DSC03414 DSC03415 DSC03416 С Марко Косев 5-кратния световен шампион по бойно самбо rgr100 rgr101 rgr102 rgr103 rgr104 rgr105 rgr106 rgr107 rgr108 rgr109 rgr110 rgr111 rgr112 rgr113 rgr114 rgr115 rgr116 rgr117 rgr118

Стара планина – хижа “Вежен”, връх “Вежен” – Септември 2017

vz10 vz11 vz13 vz14 vz15 vz16 vz17 vz18 vz19 vz20 vz21 vz22 vz23 vz24 vz25 vz26 vz27 vz28 vz29 vz30 vz31 vz32 vz33 vz34 vz35 vz36 vz37 vz38 vz39 vz40 vz41 vz42 vz43 vz44 vz45 vz46 vz47 vz48 vz49 vz51 vz52 vz53 vz54 vz55 vz56 vz57 vz58 vz59 vz60 vz61 vz62 vz63 vz64 vz65 vz66 vz67 vz68 vz69 vz70 vz71 vz72 vz73 vz74 vz75 vz76 vz77 vz78 vz79 vz80 vz81 vz82 vz84 vz85 vz86 vz87 vz88 vz89 vz90 vz91 vz92 vz93 vz200 vz201 vz202

Приключване на туристически сезон 2017-Посещение на църквата и килийното училище в с. Гумощник и глинената къща в мах. Лaкарево

SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC