За нас

ТД "Росица-Мазалат" е член на Българския туристически съюз
и единственото в община Севлиево сдружение,
насочено към социалния туризъм.