Клуб по воден туризъм

Гребен поход по река Янтра и река Дунав

IMG_3348 IMG_3327 IMG_3326 IMG_3320 IMG_3317A IMG_3312A IMG_3128A

Рафтинг по река Струма

rafting3 rafting2 rafting1

Гребен поход по река “Росица” и язовир “Александър Стамболийски”-юни 2016

ros1 ros2 ros3 ros4 ros5 ros6 ros7 ros8 ros9 ros10 ros11 ros13 ros14 ros15 ros16 ros17 ros18 ros19 ros20 ros21

Гребен поход по река “Росица” и язовир “Александър Стамболийски”-август 2016

Ros11 Ros12 Ros13 Ros14 Ros15 Ros16 Ros17 Ros18 Ros19 Ros20 Ros21 Ros23 Ros24 Ros25 Ros26 Ros27 Ros29 Ros30 Ros34 Ros35 Ros31 Ros36 Ros37 Ros41 Ros42 Ros43 Ros44 Ros45 Ros46 Ros48

Гребен поход по река “Росица” и язовир “Александър Стамболийски”-юни 2017

gr11 gr12 gr13 gr14 gr16 gr17 gr18 gr21 gr22 gr24 gr26 gr28 gr29 gr31 gr32 gr33 gr34 gr36 gr39 gr40 gr41 gr42 gr43 gr45 gr46 gr47 gr49 gr50 gr51 gr52

Гребен поход по река “Росица” и язовир “Александър Стамболийски”-август 2017

DSC03381 DSC03382 DSC03383 DSC03384 DSC03385 DSC03386 DSC03387 DSC03388 DSC03389 DSC03390 DSC03391 DSC03393 DSC03394 DSC03395 DSC03396 DSC03397 DSC03398 DSC03399 DSC03400 DSC03401 DSC03402 DSC03403 DSC03404 DSC03405 DSC03407 DSC03408 DSC03409 DSC03410 DSC03411 DSC03412 DSC03413 DSC03414 DSC03415 DSC03416 С Марко Косев 5-кратния световен шампион по бойно самбо rgr100 rgr101 rgr102 rgr103 rgr104 rgr105 rgr106 rgr107 rgr108 rgr109 rgr110 rgr111 rgr112 rgr113 rgr114 rgr115 rgr116 rgr117 rgr118

Гребен поход по река “Росица” и язовир “Александър Стамболийски”- Април 2018

r11 r12 r13 r14 r15 r16 r17 r18 r19 r20 r21 r22 r23 r24 r25 r26

Гребен поход по река “Росица” и язовир “Александър Стамболийски”- Юни 2018

ros11 ros12 ros13 ros14 ros15 ros16 ros17 ros18 ros19 ros20 ros21 ros22 ros23 ros24 ros25 ros26 ros27 ros28 ros29 ros30 ros31 ros32 ros33 ros34 ros35 ros36 ros37 ros38 ros39 ros40 ros41 ros42 ros43 ros44 ros53 ros45 ros46 ros47 ros48 ros49 ros50 ros51 ros53 ros54

Гребен поход по река “Росица” и язовир “Александър Стамболийски”- Август 2018

rs10 rs12 rs13 rs14 rs15 rs16 rs17 rs18 rs19 rs20 rs21 rs22 rs23 rs24 rs25 rs26 rs27 rs28 rs29 rs30 rs31

Гребен поход по язовирите на река “Арда” – Юни 2019

k11 k12 k13 k14 k15 k16 k17 k18 k19 k20 k21 k22 k23 k24 k25 k27 k28 k29 k30 k31 k32 k33 k34 k35 k36 k37 k38 k39 K40 K41 K42 K43 K44 K45 K46 K47 K48 K49 K50

Гребен поход по река “Росица” и язовир “Александър Стамболийски”- Юли 2019

r10 r11 r12 r13 r14 r15 r16 r17 r18 r19 r20 r21 r22 r23 r24 r25 r26 r27 r28 r29 r30 r32 r33 r34 r35 r36 r37

Гребен поход по река “Росица” и язовир “Александър Стамболийски”- Септември 2019

r10 r11 r12 r13 r14 r15 r16 r17 r18 r19 r20 r21 r22 r23 r24 r25 r26 r27 r28 r29 r30 r31 r32 r33 r34 r35 r36 r37 r38 r39 r40 r41 r42 r43

Гребен поход по река “Росица” и язовир “Александър Стамболийски”- Юни 2020

r10 r11 r12 r13 r14 r15 r16 r17 r18 r19 r20 r21 r22 r23 r24 r25 r26 r27 r28 r29 r30 r31 r32 r33 r35 r36 r37 r38 r39 r40 r41 r42 r43 r44 r45 r46 r46A r47 r48 r49 r50 r51 r52 r53

Гребен поход по река “Росица” и язовир “Александър Стамболийски”- Септември 2020

r10 r11 r12 r13 r14 r15 r16 r17 r18 r19 r20 r21 r22 r23 r24 r25 r26 r27 r28 r29 r30 r31 r32 r33 r34 r35 r36 r37 r38 r39 r40 r41 r42 r43 r11A r24A r24C r25B r35A